OZNAM

Vážení rodičia,

školský rok 2021/2022 začína 02.09.2021

  • prevádzka materskej školy je od 6:30 – 17:00 hod.
  • rodičia (zákonní zástupcovia detí) pri príchode do materskej školy odovzdajú poverenému zamestnancovi pri vstupe dieťaťa vyplnené tlačivo o bezpríznakovosti (viď príloha na stránke)
  • do budovy materskej školy nevstupujú zákonní zástupcovia, iba deti. Výnimku  majú zákonní zástupcovia detí z 1. triedy,  ktorí môžu vstúpiť do šatne v názuvkách, s prekrytím horných dýchacích ciest a použitím dezinfekcie. Deti odovzdajú p. učiteľkám a opúšťajú priestor šatne.
  • Táto výnimka platí v čase od 02.09.2021 – 10.09.2021. Od 13.09.2021 je zákaz vstupu do budovy všetkým cudzím osobám a deti bude preberať poverený zamestnanec MŠ.
  • Každé dieťa potrebuje do materskej školy ruksak, v ktorom si prinesie prezuvky, pyžamo, náhradné veci a jednu rúšku hygienicky zabalenú.
  • Počas pobytu v materskej škole deti nebudú nosiť rúška. Ak si rodič praje, aby jeho dieťa malo prekryté horné dýchacie cesty oznámi túto skutočnosť p. učiteľkám na triede, ktorú navštevuje dieťa. V tom prípade je potrebné priniesť 5 ks rúšok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *