Pokyny k nástupu do MŠ v šk. r. 2020/2021

Školský rok 2020/2021 začína 2.9.2020. Prevádzka MŠ je denne od 7:00 do 17:00. Nástup detí do MŠ je denne od 7:00 do 8:00. V prípade potreby je potrebné odhlásiť dieťa na tel. čísle 02/64 36 49 61.

Na základe epidemiologických opatrení budú rodičia pri odovzdávaní detí stáť na školskom dvore v rozostupoch, nakoľko sa deťom pri vstupe do budovy meria telesná teplota. Do MŠ budú prijaté len zdravé deti s nameranou telesnou teplotou do 37°C a bez príznakov ochorenia. Do budovy nevstupujú žiadni rodičia, okrem rodičov novoprijatých detí (najviac však po dvoch až troch s časovým obmedzením do 10 minút). Vstup do budovy je povolený len s rúškom a s použitím dezinfekcie na ruky. Ostatní rodičia odovzdávajú deti zamestnancovi MŠ. Každý rodič je povinný v prvý deň nástupu do MŠ predložiť zdravotný dotazník. V prípade, že vaše dieťa nebude navštevovať MŠ viac ako tri dni, povinnosťou zákonného zástupcu je vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti.

V priebehu mesiaca september budú prebiehať v jednotlivých triedach rodičovské združenia. O termínoch vás budeme informovať.

Upozorňujeme rodičov na zákaz nosenia akejkoľvek vlastnej hračky do MŠ!

Žiadame rodičov, aby dodržiavali všetky pokyny MŠ!

2 odpovede na „Pokyny k nástupu do MŠ v šk. r. 2020/2021“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *