Pokyny pre rodičov na otvorenie materskej školy počas nákazy COVID-19 od 15.6.2020

1 . Materská škola  sa otvára 15.06.2020

2.  Prevádzka v materskej škole bude   od    7.00  –  17.00 

3.  Príchod detí do materskej školy bude od     7.00  –  8.00  po tomto čase bude materská škola uzamknutá.

4.  Každé ráno sa bude prevádzať ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy. Po zmeraní teploty prevezme dieťa zamestnanec materskej školy, dieťaťu vydezinfikuje ruky a odovzdá ho do triedy.    

MŠ môže navštevovať iba zdravé dieťa.

Rodič sa nemôže zdržiavať v materskej škole alebo v šatni, ani vytvárať skupinky s inými rodičmi na školskom dvore.

5.    Pri nástupe dieťaťa  rodič vyplní alebo prinesie vyplnené vyhlásenie  (príloha č. 1) a po každom prerušení dochádzky v trvaní  viac ako tri dni

6.    Rodičov detí, žiadame, aby z dôvodu ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19  v materskej škole, prichádzali a odchádzali, len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší  ako 10 rokov. Popoludní, keď  si rodič príde pre dieťa v prípade, že deti budú v budove rodič zazvoní na zvonček príslušnej triedy, vyberie si dieťa a opúšťa šatňu, budovu i školský dvor v čo najkratšom čase. Najviac sa môže zdržiavať v budove do 10 minút.

7.      Sprevádzajúca osoba dieťaťa prichádza do MŠ  vždy s rúškom a dieťaťu umiestni aj rezervné rúško do skrinky  (dieťa musí mať v MŠ 2 rúška).

8.       Rodič dieťaťu prinesie prezúvky, náhradné veci na prezlečenie a pyžamo zabalené v igelitovej taške a odovzdá ich zamestnancovi MŠ

9.        Rodičia rešpektujú  ZÁKAZ  nosenia hračiek a iných predmetov z domácnosti do materskej školy.

10.     Materská škola do konca školského roka neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky a iné hromadné podujatia

11.     Pri ochorení učiteľky sa znižuje počet skupín (tried) v materskej škole. Keď  bude potrebné znížiť počet detí, tak sa bude postupovať podľa už uvedených kritérií, prednostne sa budú umiestňovať staršie deti

12.    Žiadame  zákonných zástupcov  detí, aby uvedené pokyny dodržiavali.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *