OZNAM

Vážení rodičia,

od 3.11.2020 bude prevádzka materskej školy od

6.30 – 17.00 h.

na základe epidemiologickej situácie v našej materskej škole bude prevádzka v troch triedach. Žiadam zákonných zástupcov detí, ktorí sú nezamestnaní, na MD alebo rodičovskej dovolenke, aby si vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu ponechali dieťa v domácej starostlivosti a nedávali ho do materskej školy.

Ak žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca dieťaťa obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), zostáva v povinnej 10-dňovej karanténe.

V prípade negatívneho výsledku antigénového testu môže rodič (zákonný zástupca ) dieťaťa vstúpiť do vonkajších alebo vnútorných priestorov až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu, prípadne potvrdením o výnimke podľa vyhlášky č.16.

Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vonkajších ani vnútorných priestorov školy alebo školského zariadenia. V takomto prípade sa odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Po návrate do školy predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti  (viď príloha č.1 o bezinfekčnosti)

Ostatné epidemiologické opatrenia v materskej škole zostávajú v platností ako napríklad zákaz vstupu cudzích osôb do budovy, vrátane rodičov.

Milí rodičia, chcem Vás poprosiť o vzájomnú spoluprácu a ohľaduplnosť. Nariadenia a usmernenia sa menia veľmi často, samozrejme snažíme sa ihneď reagovať. Ide nám o spoločnú vec zachovať zdravie detí,  Vás rodičov i nás pedagogických i nepedagogických zamestnancov a ponechať materskú školu v prevádzke.

Ďakujem za pochopenie

riaditeľka MŠ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *