Pokyny pre rodičov na otvorenie materskej školy počas nákazy COVID-19

1 . Materská škola sa otvára 01.06.2020

2.  Prevádzka v materskej škole bude od 7.00 – 16.00 

3.  Príchod detí do materskej školy bude od 7.00 – 8.00  po tomto čase bude materská uzamknutá.

4.  V materskej škole budú zriadené 4 triedy, v ktorých bude maximálne 15 detí (na triedu).

5.  Vytvorená skupina sa nebude môcť meniť, aj keď počet detí klesne, nemôže dochádzať k migrácií deti medzi jednotlivými skupinami. Pri veľmi nízkom počte detí v skupine môže riaditeľ urobiť zmenu začiatkom týždňa ( v pondelok) a skupiny spojiť. Z tohto dôvodu budeme v piatok  zisťovať nástup detí na nasledujúci týždeň.

6.  Každé ráno sa bude prevádzať ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy prípadný soplík alebo kašeľ. Po zmeraní teploty prevezme dieťa zamestnanec materskej školy, dieťaťu vydezinfikuje ruky a odovzdá ho do triedy.  MŠ môže navštevovať iba zdravé dieťa.

Rodič sa nemôže zdržiavať v materskej škole alebo v šatni, ani vytvárať skupinky s inými rodičmi na školskom dvore.

7.   Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom materskej školy umiestni dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra. Do materskej školy budú prijímané deti zamestnaných rodičov a prednostne v tzv. prvej línii (zdravotníci, hasiči, policajti, vojaci….)  a  deti , ktorých sú mamičky sú na MD, ale deti sú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky ( v septembri 2020 nastúpia na plnenie primárneho vzdelávania).

8.    Pri nástupe dieťaťa  rodič vyplní alebo prinesie vyplnené vyhlásenie  ( príloha č.1) a po každom prerušení dochádzky v trvaní  tri dni a viac.

Zároveň vždy v pondelok rodič podpíše v materskej škole Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, tlačivo bude v materskej škole v príslušnej triede.

9.    Rodičov detí, žiadame, aby z dôvodu ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19  v materskej škole, prichádzali a odchádzali, len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší  ako 10 rokov.

10.    Sprevádzajúca osoba dieťaťa prichádza do MŠ  vždy s rúškom a dieťaťu umiestni aj rezervné rúško do skrinky .

11.    Rodič dieťaťu prinesie prezúvky, náhradné veci na prezlečenie a pyžamo zabalené v igelitovej taške a odovzdá ich zamestnancovi MŠ

12.    Rodičia rešpektujú  ZÁKAZ  nosenia hračiek a iných predmetov z domácnosti do materskej školy.

          Do materskej školy je zakázané prinášanie vlastného jedla!

13.     Materská škola do konca školského roka neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky a iné hromadné podujatia

Materská škola žiada, aby každý rodič dodržiaval pokyny a nariadenia v materskej škole.

V prípade, že nastavené pravidlá budú porušované, dieťa bude z materskej školy vylúčené a nahradené iným dieťaťom.

Milí rodičia, pevne verím, že to 1. júna všetci zvládneme..

V prvý deň to bude náročné, a preto Vás žiadame o spoluprácu a trpezlivosť.

TEŠIME SA NA NAŠE DETI

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *