Pokyny pre rodičov na otvorenie materskej školy počas nákazy COVID-19 od 15.6.2020

1 . Materská škola  sa otvára 15.06.2020

2.  Prevádzka v materskej škole bude   od    7.00  –  17.00 

3.  Príchod detí do materskej školy bude od     7.00  –  8.00  po tomto čase bude materská škola uzamknutá.

Pokračovať v čítaní: Pokyny pre rodičov na otvorenie materskej školy počas nákazy COVID-19 od 15.6.2020

Pokyny pre rodičov na otvorenie materskej školy počas nákazy COVID-19

1 . Materská škola sa otvára 01.06.2020

2.  Prevádzka v materskej škole bude od 7.00 – 16.00 

3.  Príchod detí do materskej školy bude od 7.00 – 8.00  po tomto čase bude materská uzamknutá.

Pokračovať v čítaní: Pokyny pre rodičov na otvorenie materskej školy počas nákazy COVID-19

Informácia pre rodičov o spustení prevádzky MŠ od 1.6.2020

Materská škola bude uvedená do prevádzky od 1.6.2020 v čase od 7:00 do 16:00.

Žiadame rodičov o následovné:

  1. Nahlásenie záujmu o MŠ
  2. Upresnenie času pobytu dieťaťa v MŠ (dopoludnia alebo celý deň)
  3. Uvedenie pracovnej pozície rodičov, nakoľko prednostne budú prijímané deti podľa daných kritérií zriaďovateľom (zdravotníckych pracovníkov, policajtov, hasičov, ozbrojených síl, deti pedagogických a odborných pracovníkov, deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku a tiež deti, ktoré majú od 1. septembra plniť povinnú školskú dochádzku – predškolákov), najviac však 15 detí v jednej skupine.

Tieto informácie je potrebné uviesť formou SMS na tel. číslo 0940 503 913, alebo na msgalbaveho@dubravka.sk

Ďalšie informácie a pokyny k nástupu do MŠ budú postupne zverejnené na webovej a facebookovej stránke našej MŠ

❗️ZMENA❗️

ZAPISOVANIE DO MATERSKÝCH ŠKÔL DO KONCA MÁJA

Elektronický zápis detí do materských škôl v školskom roku 2020/2021 sa začal 1. apríla 2020. Mestská časť Bratislava-Dúbravka jeho termín predĺžila do 30. mája. Stačí kliknúť na web mestskej časti www.dubravka.sk a v sekcii Potrebujem vybaviť – prijatie dieťaťa do materskej školy vyhľadať online formulár.

Elektronické zapisovanie https://www.dubravka.sk/sk/Potrebujem-vybavit/Skolstvo-vzdelavanie-a-sport/formular.html

Vytlačenú žiadosť zákonný zástupca potom odovzdá do vybranej materskej školy, pričom odovzdanie neprebehne osobne, ako sa plánovalo, ale žiadosť stačí vhodiť do schránky v materskej škole.

Žiadosť riaditeľky zaevidujú a spravidla do 15 . júla zašlú rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí.

Potvrdenie od lekára nateraz nie je potrebné, bude ho však treba doložiť dodatočne do 30 . júna.

Milí rodičia,
pre osobné veci svojich detí zo skriniek si môžete prísť

dňa 29.4.2020 (streda) v čase
10.00 – 12.00 hod.

Vstup cez školský dvor, kde vám personál vydá veci vášho dieťaťa. Prosíme vás, aby ste rešpektovali prísne hygienické nariadenia, čakali vonku a nevstupovali do budovy.

Oznam o platbách

Poplatok za marec zákonní zástupcovia uhrádzali, jeho alikvotná časť bude vrátená na konci školského roku (čiže na konci júna 2020).

Za apríl zákonní zástupcovia neplatia. Ak by aj zaplatili za kalendárny mesiac, v ktorom bola škola mimo prevádzky, bude poplatok vrátený pri zúčtovaní na konci školského roka (čiže na konci júna 2020).

Platí to pre základné aj materské školy.